Meta/Katiskan (jatkossa foorumi) käyttöehdot kattavat kaiken käytön selailusta sisällöntuottoon.

Foorumilla on oikeus koska tahansa muuttaa näitä ehtoja ilman erillistä ilmoitusta.

Foorumi

 • foorumi.katiska.eu (Katiska) on Jakke Lehtosen omistama ja hallinnoima. Se on puhtaasti yksityinen projekti. Katiskan kanssa kenellekään yksityishenkilöllä ei voi syntyä asiakassuhdetta.
 • domain katiska.eu on yhteinen tekijä muissa Katiskaan liittyvien sivustojen nimissä vain brändäämisen takia.

Katiska tarkoittaa jatkossa vain sivustoa Katiska.

Foorumi oli aiemmin tarkoitettu pelkästään Katiskaan liittyväksi keskustelu- ja kommentointialueeksi. Se on sittemmin laajentunut yleiseksi keskustelufoorumiksi ja kytkentä Katiskaan on enemmälti vain linkkijakojen, osan käyttäjien taustojen sekä nimen historiaan liittyvä.

Foorumin koira-aiheiset osiot ovat sisällöllisesti vahvasti kytköksissä Katiskaan.

Vastaavat historialliset kontaktit, jotka näkyvät kategoriakokonaisuuksissa, ovat IT/markkinoint/sisällöntuotto/B2B-asiat sivuston EksisONE ja eräällä tavalla yleisalueet (retkeily, ruoka, kuntoilu, maailma ylipäätään), jotka aikoinaan kytkeytyivät vahvasti henkilökohtaiseen blogiin Jagster.fi.

Nuo sivustot eivät kuitenkaan enää liity foorumiin hallinnollisesti tai juridisesti, vaan ovat vain sisällöllisiä kaikuja menneisyydestä.

Oikeus sivuston yksipuoliseen muuttamiseen

Foorumin hallinnolla on oikeus muuttaa mitä tahansa sen verkkosivuilla olevaa informaatiota tai näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta. Kaikki näihin käyttöehtoihin tehdyt muutokset ovat voimassa välittömästi. Foorumilla ei ole minkäänlaista velvollisuutta verkkosivujensa pitämiseen ajantasaisena. Sama koskee jaettuja sisältöjä ja linkityksiä.

Käyttäjät

Foorumin ja käyttäjien välillä ei synny sinällään minkäänlaisia sopimuksia normaaleja eräällä tavalla vakiintuneeksi kauppatavaksi tulkittavia käytäntöjä sekä kirjoittamistyyliin, sisällön laatuun ja käyttäytymiseen liittyviä foorumin sisäisiä sääntöjä.

Löydät ohjeita ja käytäntöjä mm. kategoriasta Foorumin asiat: MetaKatiska.

Tutustu myös tähän yleisiä tapoja esittävään artikkeliin:

Foorumin käyttäjälle voi kuitenkin syntyä sopimuksia kolmansiin osapuoliin. Kuten Googleen käyttötilastojen tai mainosten kautta. Sopimus kolmanteen osapuoleen syntyy myös kirjauduttaessa SSO-palvelun kautta (single sign on, kun käytetään muun palvelun tunnuksia foorumille). Nuo sopimukset löydät siihen liittyvältä palveluntarjoajalta, eivätkä sopimukset käyttäjän ja kolmannen osapuolen välillä koske mitenkään foorumia.

Foorumi ei myöskään takaa, että yksikään kolmannen osapuolen palveluista toimii.

Vastuu

Foorumi ei kanna minkäänlaista vastuuta, ei juridista, taloudellista eikä moraalista, kolmansien osapuolien tarjoamista palveluista ja niiden toimivuudesta.

Pelkästään lukemalla foorumilla ei ole muita velvoitteita käyttäjiä kohtaan kuin mitä yleisellä tasolla viranomaistaholla mahdollisesti säädetään verkkosivuista ja niiden toiminnasta.

Samaten käyttäjällä ei ole mitään normaaliksi luokiteltavaa käyttäytymistä enempää velvoitteita foorumia kohtaan. Käyttäjä ei saa aiheuttaa ongelmia sivuston toiminnalle tai maineelle. Erillisten toimintojen kohdalla saattaa olla tarkennuksia tai rajoituksia, kuten kommentoinnissa.

Käyttäjän velvoitteiden puuttuminen ei kuitenkaan tarkoita, että foorumi luopuisi tekijänoikeuksista tai muista oikeuksistaan sisällön suhteen. Se tarkoittaa vain sitä, että käyttäjälle foorumi on yksi verkkosivuista muiden joukossa.

Estot

Foorumi saa halutessaan estää tai rajoittaa käyttäjän oikeuksia ja mahdollisuuksia käyttää sisältöä ilman erillisiä varoituksia tai ilmoituksia.

Estojen ja rajoitusten rakentamiseen voidaan käyttää esimerkiksi rekisteröitymispakkoa, salasanoja tai muita teknisesti hankittavia tunnisteita, kuten IP-osoitetta, selaukseen käytettävää laitetta tai muuta vastaavaa tietoa.

IP-osoitteella ja muilla teknisillä tiedoilla tehtävä esto tai rajoitus ei ole henkilöön liittyvä rajoitus. Foorumi ei kerää teknisesti mitään sellaista tietoa, jolla kirjautumaton käyttäjä voitaisiin yksilöidä. Silloin esto tai rajoite tehdään palvelimen logitietojen perusteella ja syy on yleensä se, että IP-osoitteesta on tullut foorumille haitalliseksi tulkittavaa toimintaa, kuten salasanojen murtoyrityksiä.

IP-osoitteet vaihtuvat ja foorumille näkyvää IP-osoitetta käyttävät lukuisat muutkin. Se, että juuri sinun käyttämäsi IP-osoite on estetty, ei tarkoita sinun tehneen jotain arveluttavaa. Asialla on saattanut olla VPN-käyttäjä, botti tai joku muu.

Jos uskot, että käyttämäsi IP-osoite on estetty ja koet, että kyseessä on virhe, niin ota yhteyttä Katiskan kautta. Foorumi ei kuitenkaan takaa, että IP-osoite vapautettaisiin.

Käyttäjä itse tekemät estot

Jokainen pystyy halutessaan hiljentämään jonkun toisen käyttäjän. Hiljentäminen ei hävitä tuota käyttäjää totaalisesti, mutta estää ilmoitukset hänen tekemistään julkaisuista sekä estää yksityisviestit.

Koska kyseessä on käyttäjän oma toimi, niin se ei liity mitenkään foorumin toimintaan. Foorumi ei myöskään poista tai vaikuta käyttäjien keskinäiseen toimintaan niin kauan, kun se ei riko olemassaolevia lakeja, asetuksia ja hyviin tapoihin perustuvia yleisiä käytänteitä.

Ylläpitoa ei voi estää tai hiljentää.

Liputtaminen, eli ilmianto

Käyttäjä tai foorumin oma toiminto voi liputtaa minkä tahansa aloituksen tai vastauksen. Sitä käytetään väylänä kertoa ylläpidolle, että julkaisussa saattaa olla ongelmia, kuten että se on roskapostia, loukkaava tai muulla tavalla sellainen, että ylläpidon on syytä reagoida.

Jokainen käyttäjä pystyy liputtamaan minkä tahansa julkaisun. Foorumi käyttää järjestelmää, jossa liputusten määrä sekä minkä luottamustason käyttäjältä ilmoitus on tullut, päättää piilotetaanko julkaisu automaattisesti siihen asti, että ylläpito on päättänyt onko julkaisu syytä poistaa, muokata tai sallia.

Julkaisun automaattinen liputus tai piilottaminen ei tarkoita sitä, että julkaisussa on ongelmia. Se tarkoittaa vain sitä, että algoritmi on herännyt jostain syystä. Julkaisussa saattaa olla esimerkiksi poikkeuksellisen paljon linkkejä kolmannen osapuolen sivustoihin.

Foorumi ei vastaa käyttäjien tekemistä liputuksista, eikä liputus automaattisesti tarkoita sitä, että julkaisu ei olisi silti julkaisukelpoinen.

Rekisteriseloste

Tutustu foorumin tietoturvakäytäntöön, jos haluat tietää mitä tietoja foorumi kerää ja mihin niitä käytetään. Kirjautuneista kerätään kirjautumisen ja kirjoittajan julkiseen profiiliin sekä hallinnointiin tarvittavia tietoja.

Postituslistat

Foorumi lähettää kirjautuneille säännöllisesti koosteita tehdyistä foorumialoituksista tai ilmoituksia saaduista vastauksista. Tämä on automaattinen foorumin perustoiminto. Pystyt säätämään sitä omista asetuksistasi.

Foorumi lupaa, että listojen kautta ei lähetetä asiaankuulumatonta markkinointimateriaalia. Osoitetietoja ei myöskään luovuteta kolmansille osapuolille.

On kuitenkin mahdollista, että käytettäessä sähköpostia uuden foorumialoituksen luomiseen tai vastaamiseen, niin oma tai jonkun muun vastaavaa tekniikkaa käyttäneen sähköpostiosoite vuotaa julkiseksi.

Tuo tapahtuu useimmiten lainattaessa vastauksia. Foorumi ei ota vastuuta tuon kaltaisista tapauksista, mutta ohjelmallisesti sitä pyritään estämään. Jos käytät sähköpostia foorumikirjoitteluun, niin varmista mitä sisältöä julkaiset ja muokkaa välittömästi viestiäsi, jos kukaan on livahtanut asioita, jotka eivät sinne kuulu.

Ylläpito pystyy muokkaamaan mitä tahansa julkaisua. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ylläpito huomaisi kaiken.

Immateriaalioikeudet

Foorumin verkkosivujen tekijänoikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet kaikkiin sivujen sisältämiin kuviin, tutkimustuloksiin, asiakirjoihin, tiedostoihin, teksteihin, apuvälineisiin ja sen sisältämään koodiin sekä verkkosivujen ulkoasuun kuuluvat yksin foorumille ja/tai sen kanssa sopimussuhteessa oleville tahoille ja/tai oikeuksien muille omistajille.

Foorumin sisältöä saa kopioida ja tulostaa ainoastaan käyttäjän omaan yksityiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön siten, että kaikki tekijänoikeutta tai muuta omistusoikeutta ilmaisevat merkinnät ja niihin sisältyvät vastuunrajoituslausekkeet säilytetään kaikissa kopioissa ja/tai tulosteissa.

Oikeus ei kata uudelleenjulkaisua missään mediassa.

Siltä osin kuin Katiskan verkkosivujen kautta on pääsy kolmansien ylläpitämille ja omistamille verkkosivuille tai niihin viitataan, koskevat tämän kolmannen osapuolen sivustojen säännöt, ehdot ja lisenssit heidän sivujaan ja sisältöään.

Foorumin sisällyttäminen muihin verkkosivustoihin linkittämällä on sallittua, mutta upottamista, kehysten käyttöä tai mitä tahansa vastaavaa tekniikkaa hyödyntäen liittää foorumin sisältöä, varten tarvitaan kirjallinen lupa Katiskan ylläpidolta niiltä osin kuin foorumin toiminnoissa ei ole vastaavaa toiminnallisuutta erikseen mahdollistettu.

Oikeuksista luopuminen

Tekijänoikeus suojaa luovia teoksia. Pääsääntöisesti foorumille kirjoitetut aloitukset tai vastaukset eivät ole teoksia lain tarkoittamassa merkityksessä, eikä niillä silloin ole tekijänoikeussuojaa.

Osa kirjoituksista tai näkyville saatetuista videoista, äänitedostoista tai kuvista saattavat kuitenkin olla teoskynnyksen ylittäviä. Tällaisia ovat esimerkiksi blogityyppiser kirjoitukset, ohjeet tai podcast-tyyppiset tuotokset.

Niiden kopiointi toisaalle ja muu kuin henkilökohtainen käyttö foorumin ulkopuolella on pääsääntöisesti kielletty ilman tekijän lupaa.

Jokainen foorumille sisältöä luova kuitenkin luopuu oikeuksistaan sen verran, että foorumilla on lupa esittää ja käyttää, sekä teknisistä syistä (muotoilun yhdenmukaistaminen, kirjoitusvirheiden korjaaminen jne.) muokata julkaisuja.

Tuo ei kata julkaisuja foorumin ulkopuolella, tai käyttöä muissa yhteyksissä foorumin ylläpidon puolelta.

Kun käyttäjä on julkaissut mitä tahansa foorumilla, niin hän luovuttaa tuolta osin oikeuksiaan pysyvästi. GDPR:n mukaisesti näkyvä yhteys tekijään voidaan poistaa (ns. anonymisointi, ”oikeus tulla unohdetuksi”), mutta se ei tarkoita sisällön poistoa.

Pääsääntöisesti sisältöä ei poisteta kuin siltä osin, että se rikkoo foorumin sääntöjä. Poikkeuksena voivat olla aloitukset, jotka eivät ole saaneet kommentteja tai muutoin sisällöltään merkityksettömät julkaisut.

Kirjoittajat

Foorumille saa kirjoitusoikeudet rekisteröitymällä. Foorumilla ei ole toimituksellista linja, joten kyseessä ei ole julkaisu, johon voitaisiin soveltaa päätoimittajavaatimusta tai muita medioiden vaatimuksia sekä säätelyä. Jokainen kirjoittaja vastaa itse omista teksteistään, ei foorumi. Foorumi on vain julkaisualusta.

Kirjoittajia sitoo määrätyt velvoitteet

 • Kirjoittava vastaan yksi työnsä sisällöstä.
 • Tehty sisältö on lähtökohtaisesti toistaiseksi näkyvissä. Kirjoittaja voi pyytää sisältönsä poistettavaksi, jolloin kirjoittamisesra kuluneesta aikajaksosta tai kirjoituksen saaneen reaktioiden määrästä riippuen teksti joko poistetaan tai kirjoittaja anonymisoidaan poistamalla kaikki kirjoittajaan liittyvät viittaukset.
 • Foorumi voi poistaa sisällön halutessaan ilman erillistä varoitusta tai ilmoitusta.
 • Foorumi voi tehdä sisältöön haluamiaan muutoksia, niin kauan kun ne ovat perusteltuja taiton tai teknisen rakenteen takia, kuten kappalejaon, otsikoinnin tai linkitysten takia. Itse sisältöön ei kosketa kuin erittäin perustelluista ja vahvoista syistä.
 • Kirjoittajalla on kaikki tekijänoikeudet pysyvästi. Julkaisuoikeudet ovat foorumilla. On kuitenkin syytä huomioida, että läheskään kaikki sisältö ei täytä teosvaatimusta.
 • Foorumi saa käyttää sisältöä muissa yhteyksissä, kuten foorumiin liittyvien sivustojen kommentointina tai osana foorumiin liittyvien sivustojen tarjoamia koulutuksia. Foorumi ei voi myydä sisältöä itsenäisenä osana ilman erillistä sopimusta. Se ei koske kaupallista hyödyntämistä tilanteissa, joissa myytävä tuote ei rakennu kirjoittajan sisällön varaan ja hyödyntäminen tapahtuu linkityksillä. Foorumi voi julkaista sisällön muissa yhteyksissä silloin kun julkaisija on nimenomaan sivustot Katiska, EksisONE tai muu foorumiin kiinteästi liittyvä palvelu. Tällainen olisi esimerkiksi koosteet. Foorumilla on yksinoikeus antaa lupa korvauksettomaan uudelleenjulkaisuun mille tahansa julkaisulle, koska foorumi on julkaisuoikeuksien haltija. Websivuilla uudelleenjulkaisu vaatii aina foorumin hallinnon hyväksynnän, koska siihen vaaditaan teknisiä ratkaisuja hakukoneiden takia (ns, päällekkäisen sisällön vaatimat asetukset).
 • Foorumilla on oikeus koska tahansa poistaa kirjoitusoikeudet ilman erillistä ilmoitusta tai varoitusta.
 • GDPR:n vaatimukset unohtamisesta eivät päde, koska foorumin ja kirjoittajan suhde ei ole yritykseen tai yhteisöön liittyvä. Toivetta voidaan kuitenkin kunnioittaa muuttamalla käyttäjän näkyvä tunnus sellaiseksi, että sitä ei enää voida sellaisenaan kohdentaa henkilöön ja henkilön kaikki tiedot poistetaan foorumilta. Jokainen kirjoittaja ja hänen rekisteröityessään antamansa tiedot, jotka näkyvät artikkelien yhteydessä, ovat kuitenkin Googlen ja kaikkien muiden hakukoneiden indeksoimia. Foorumi ei pysty vaikuttamaan siihen miten hakukoneet ja muut sisältöä ideksoineet päivittävät tai muuttavat tietokantojaan. Jos kirjoittaja haluaa tulla myös niissä unohdetuksi, niin hänen täytyy tehdä pyyntö niihin jokaiseen erikseen.

Yhteystiedot käyttöehtojen osalta

Käyttöehtoihin liittyvissä asioissa, foorumiin liittyvissä asioissa tekniikan ja asioiden suhteen tai verkkosivuilla mahdollisesti ilmenneiden virheiden osalta ota yhteyttä: katiska@katiska.eu.

Vastuuvapaus

Nämä verkkosivut ovat Jakke Lehtosen (“foorumi/Meta”) yksinomaisuutta. Foorumi pyrkii ylläpitämään verkkosivujaan noudattaen erityistä huolellisuutta. Foorumi ei kuitenkaan vastaa:

 • mistään kolmansien tahojen toimenpiteistä, jotka perustuvat verkkosivujen sisältämään suoraan tai välilliseen tietoon;
 • siitä, että sen verkkosivujen tiedot ovat ajantasaisia, virheettömiä tai täsmällisiä;
 • siitä, että sen verkkosivut ja niiltä mahdollisesti ladattava ohjelmisto on yhteensopiva käyttäjän tietokoneen kanssa;
 • siitä, ettei ohjelmistossa ole viruksia tai muita haittaohjelmia;
 • tiedoista, mielipiteistä, mielipahasta, tietojen ajantasaisuudesta, virheettömyydestä tai täsmällisyydestä tai mahdollisista immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka ovat kolmansien ylläpitämillä verkkosivuilla, joihin sen verkkosivujen kautta on pääsy tai joihin sen verkkosivuilla viitataan.

Foorumin ylläpito vastaa kuitenkin

 • onnistumisen tunteesta
 • ilosta ja
 • avusta

ja meitä saa vapaasti kehua joka paikassa aina kun meistä on ollut jotain hyötyä.

Foorumilta tai sen kautta hankitun tai ladatun tiedon käyttö on käyttäjän omalla vastuulla, eikä esitettyyn tietoon tule nojautua päätöksenteon tai toimenpiteen perusteena.

Foorumilla oleva informaatio ei osaksikaan korvaa lääketieteellistä neuvontaa, eikä terveydenhuollon ammattilaisille annettavaa tuoteinformaatiota:

Foorumin käyttäjän tulee ehdottomasti kääntyä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen puoleen ennen minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä terveydenhuoltoon, ravitsemukseen tai vastaavaan liittyen, vaikka seikkaa olisikin käsitelty foorumilla.

Missään tapauksessa foorumi ei vastaa taloudellisista tai henkisistä vahngoista niin yksityisten kuin yritystenkään suhteen.