Miksi lapset jaksavat juosta ja leikkiä tuntikausia?

RPE (= Borg Rating of Perceived Exertion) on yksikkö. Joka kuvaa subjektiivista käsitystä harjoituksen kuomittavuudesta.

Lapsilla RPE on aikuisia korkeampi monotonisissa ja pitkäkestoisissa suorituksissa, eli lapset kokevat esim. pitkänmatkajuoksun ja pyöräilyn raskaampana kuin aikuiset. Sen sijaan lyhyissä intervallessa RPE on lapsilla aikuisia matalampi, eli intervallit ovat vähemmän kuormittavia.

Lasten tahdonalaiset lihassolut eivät supistu yhtä tehokkaasti kuormituksessa, joten voimaa tuotetaan vähemmän ja laktaattia, kertyy elimistöön vähemmän. Lapset siis väsyvät vähemmän ja palautuvat nopeammin erityisesti toistuvista intervalleista.

Toisaalta lapsilla liikkuminen on epätaloudellisempaa kuin aikuisilla, sillä huonomman koordinaation vuoksi tapahtuu ylimääräisiä lihassupistuksia, jotka vievät energiaa.

Lapsilla on myös suhteessa isompi ihopinta-ala ja ihon verisuonitus, joten liikkuessa lämpöä poistuu iholta enemmän ja lapset hikoilevatkin vähemmän.

UKK-instituutin mukaan alle 8-vuotiaiden tulisi liikkua vähintään kolme tuntia joka päivä. Kaikille 7-17-vuotiaille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 min päivässä."

Lähteet: UKK-instituutti, Falk & Dotan, 2011, Frost et al. 1997; Gabriel et al. 2001, Rowland 1989, Dotan
et al. 2012

Kyllä, netistä nyysitty. Mutta sama asia selittää miksi nuorta koiraa ei oikein saa väsytettyä vapaalla liikunnalla.