Hermostollinen ylikunto

Ketju toimii kommentointina myös tälle Katiskan koiran ylikuntoa käsittelevälle jutulle: