Flexadin

Miksi flexadin on niin pirun suosittu? Sisältöravinnetta aika rurha mutta paljon kehuttu.

1 Like

Ei kykene käsittämään. Varmaan siksi, että sitä mainostetaan aktiivisesti ja Flexanidista on tullut hype.

Minusta tuo kertoo kolmesta asiasta:

  • omistajien plasebo on vahva
  • eläinlääkäreillä ei hajuakaan ravintolisistä/piittaamatonta korruptiota
  • Ruokavirasto ja Fimea eivät tee töitään

Uuselintarvikelupaahan ei tarvitse hankkia, vaikka kyseessä on muutoin ravinnoksi kelpaamattoman tuotteen täysin uusi käyttökohde. Ja jostain syystä myöskään terveyväitteelle ei tarvita kattavaa näyttöä.

Mutta hei… pääasia, että sinkkiä ja D-vitamiinia ei myydä koirille :man_facepalming:

1 Like